Privacyverklaring van Opgeruimd Organizing


Als je contact met mij hebt, via de site, via e-mail of op een andere manier, dan verzamel ik persoonsgegevens van je. Ik vind het niet meer dan normaal dat ik daar zorgvuldig mee omga.

Via de gedragscode van mijn beroepsvereniging NBPO ben ik daar al aan gebonden. In deze privacyverklaring geef ik aan welke gegevens is verzamel, waarom ik dat doe en wat er met die gegevens gebeurt.

Ik heb mijn uiterste best gedaan deze privacyverklaring in begrijpelijke taal op te stellen. Als je ondanks dat vragen hebt, dan kun je altijd contact met me opnemen als functionaris gegevensbescherming van Opgeruimd Organizing via info@sloworganizing.nl.

Opgeruimd Organizing is de naam waarmee ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, Sloworganizing valt hier helemaal onder. Ook de website van de loslaatdag wordt door mij beheerd.


Welke persoonsgegevens verwerk ik?

Opgeruimd Organizing verwerkt je persoonsgegevens zodra je contact met mij opneemt. Dat kan zijn doordat je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, mij een e-mail stuurt of we telefonisch contact hebben. Het kan ook zijn dat je een organizingdienst van mij afneemt in de vorm van een online programma, een workshop of dat je me inhuurt als organizer.

Dat betekent dat ik één of meer van de volgende persoonsgegevens van je verwerk:
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer (uiteraard alleen als je een betaling doet)
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en bij telefonisch contact
 • Gezondheid – alleen indien dit noodzakelijk is voor mijn dienstverlening. In de praktijk is dat vooral het geval bij 1-op1 coaching.

Als je mijn website bezoekt, verzamel ik ook gegevens die niet persoonlijk zijn, zoals:
 • IP-adres
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaattype


Waarom verwerk ik persoongegevens?

De voornaamste redenen dat Opgeruimd Organizing persoonsgegevens verwerkt zijn:


1.    Om contact met je te onderhouden via mijn nieuwsbrief, e-mail, post of telefoon.
2.    Om mijn diensten goed uit te kunnen voeren.
3.    Om bezoekersgedrag te analyseren om mijn website verder te verbeteren.


Waarom ik ook bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens verwerk

Van klanten die een coachingstraject bij mij afnemen, verzamel ik informatie over de specifieke situatie thuis en over je gemoedstoestand. Dit is nodig om een waardevol en zinvol organizingtraject uit te voeren.

Binnen de wet Gegevensbescherming vallen deze gegevens onder Gezondheid en dat zijn in de wet bijzondere persoonsgegevens. Als je een coachingstraject bij mij start, dan vraag ik je expliciet toestemming om deze gegevens voor eigen gebruik te noteren. Uiteraard doe ik dat alleen voor zover dit nodig is voor het betreffende coachingstraject.


Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar heb je toestemming nodig van je ouders of je wettelijke voogd om mijn website, producten en diensten te gebruiken.

Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sloworganizing.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Wat doe ik niet met je persoonsgegevens

Ik verkoop je gegevens niet en geef ze niet door aan anderen. Ook gebruik ik ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of om besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Dat wil zeggen dat ik geen gebruik maak van computerprogramma’s of –systemen waar geen mens meer aan te pas komt.


Met welke derde partijen deel ik je persoongegevens?

Normaal gesproken ben ik de enige die toegang heeft tot je gegevens. Maar er zijn derde partijen die toegang hebben tot je gegevens of een deel daarvan. Dat is alleen het geval als de wet daartoe verplicht of als dat voor mij noodzakelijk is om mijn bedrijf goed te kunnen uitvoeren.
Het gaat om de volgende ‘derden’:

•    De nieuwsbriefsoftware, voor het kunnen verzenden van de digitale nieuwsbrief.
•    De betalingsgegevens voor het verwerken van je betalingen.
•    De boekhoudsoftware voor het voeren van een goede administratie die voldoet aan de wettelijke eisen.

Met deze partijen heb ik verwerkersovereenkomsten afgesloten.


Wat doe ik met cookies?

Opgeruimd Organizing gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Analytische cookies verzamelen informatie over het gedrag van bezoekers op een website.

Daarnaast bestaan er nog tracking cookies die het surfgedrag van de bezoeker volgen. Die maken het mogelijk om gerichter te kunnen adverteren. Voor deze cookies is een cookieverklaring nodig omdat hiervoor persoonsgegevens worden gebruikt. Opgeruimd Organizing gebruikt deze cookies niet.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting hierover veilig internetten.


Hoe lang bewaar ik je persoongegevens?

Opgeruimd Organizing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik je gegevens worden verzanel.

In de praktijk betekent dit het volgende:

-    Heb je je ingeschreven voor mijn nieuwsbrief? Dan bewaar ik je persoonsgegevens zolang je je niet uitschrijft.
-    Heb je een gratis product van mij gedownload of aangevraagd? Dan bewaar ik je gegevens maximaal twee jaar na het laatste contact.
-    Ben je klant of klant geweest? Dan bewaar ik je persoonsgegevens twee  jaar na het laatste, noodzakelijke, zakelijke contact.
-    Hebben we om een andere reden zakelijk contact? Dan verwijder ik je persoonsgegevens uiterlijk twee jaar na het laatste contact.
-    Als ondernemer ben ik wettelijk verplicht mijn administratie, inclusief facturen met adresgegevens, zeven jaar te bewaren.


Hoe beveilig ik persoonsgegevens?

Opgeruimd Organizing neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Mijn websites maken gebruik van een betrouwbaar SSL-certificaat. Een SSL-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord ‘veilig’ voor de url.
Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@sloworganizing.nl.


Wil je je gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

Natuurlijk kun je je persoonsgegevens inzien, corrigeren of (laten) verwijderen.

De gegevens waarmee je staat ingeschreven voor de nieuwsbrief kun je zelf inzien. Dat geldt ook voor de andere gegevens die je hebt achtergelaten als je een aankoop bij mij doet, zoals je adresgegevens.

Je kunt deze gegevens zelf inzien, aanpassen of verwijderen via de link onderaan elke nieuwsbrief.

Lukt dat niet of wil je andere gegevens aanpassen? Neem dan contact met me op. Ik reageer in elk geval binnen vier weken op je verzoek, indien mogelijk zal ik dat sneller doen.

Ik wil je er ook op attenderen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.


Heb je tips, vragen of andere feedback?

Neem dan contact op met:

Yvonne de Bruin, Sint Jacobsplaats 30, 3011 DD Rotterdam

www.sloworganizing.nl, www.loslaatdag.nl,

info@sloworganizing.nl, tel. 06 3036 5787

 

Ontvang gratis Organizingtips:

Je ontvangt 2 x per maand de gratis Organizingtips van Sloworganizing. Zo nu en dan stuur ik mails met extra aanbiedingen. Om je welkom te heten krijg je het e-book Het verhaal van je spullen gratis bij je aanmelding.

dit veld niet invullen s.v.p.